• Breite

  710

  Serie

  50

  Durchmesser

  26.5

  Tragfähigkeit – LI Single

  170

  Geschwindigkeit – SI

  D

  Bauart – R/D

  R

  Ausführung – TL/TT

  TL
 • Breite

  710

  Serie

  40

  Durchmesser

  24.5

  Tragfähigkeit – LI Single

  163

  Geschwindigkeit – SI

  A8

  Bauart – R/D

  D

  Ausführung – TL/TT

  TT

  Reinforced

  RF

  Sondermerkmale

  Forst
 • Breite

  710

  Serie

  60

  Durchmesser

  42

  Tragfähigkeit – LI Single

  173

  Geschwindigkeit – SI

  D

  Bauart – R/D

  R

  Ausführung – TL/TT

  TL

  Sondermerkmale

  Very High Flexion
 • Breite

  710

  Serie

  60

  Durchmesser

  38

  Tragfähigkeit – LI Single

  171

  Geschwindigkeit – SI

  D

  Bauart – R/D

  R

  Ausführung – TL/TT

  TL

  Sondermerkmale

  Very High Flexion
 • Breite

  710

  Serie

  75

  Durchmesser

  42

  Tragfähigkeit – LI Single

  176

  Geschwindigkeit – SI

  D

  Bauart – R/D

  R

  Ausführung – TL/TT

  TL

  Sondermerkmale

  Increased Flexion; High Power
 • Breite

  710

  Serie

  70

  Durchmesser

  42

  Tragfähigkeit – LI Single

  179

  Geschwindigkeit – SI

  D

  Bauart – R/D

  R

  Ausführung – TL/TT

  TL

  Sondermerkmale

  Increased Flexion; High Power
 • Breite

  710

  Serie

  65

  Durchmesser

  46

  Tragfähigkeit – LI Single

  183

  Geschwindigkeit – SI

  D

  Bauart – R/D

  R

  Ausführung – TL/TT

  TL

  Sondermerkmale

  Increased Flexion; High Power
 • Breite

  710

  Serie

  60

  Durchmesser

  38

  Tragfähigkeit – LI Single

  172

  Geschwindigkeit – SI

  D

  Bauart – R/D

  R

  Ausführung – TL/TT

  TL

  Sondermerkmale

  Increased Flexion; High Power
 • Breite

  710

  Serie

  60

  Durchmesser

  34

  Tragfähigkeit – LI Single

  164

  Geschwindigkeit – SI

  D

  Bauart – R/D

  R

  Ausführung – TL/TT

  TL

  Sondermerkmale

  Increased Flexion; High Power
 • Breite

  710

  Serie

  60

  Durchmesser

  30

  Tragfähigkeit – LI Single

  162

  Geschwindigkeit – SI

  D

  Bauart – R/D

  R

  Ausführung – TL/TT

  TL
 • Breite

  710

  Serie

  50

  Durchmesser

  30.5

  Tragfähigkeit – LI Single

  175

  Geschwindigkeit – SI

  A8

  Bauart – R/D

  D

  Ausführung – TL/TT

  TL
 • Breite

  710

  Serie

  45

  Durchmesser

  26.5

  Tragfähigkeit – LI Single

  173

  Geschwindigkeit – SI

  A8

  Bauart – R/D

  D

  Ausführung – TL/TT

  TT

  Reinforced

  RF

  Sondermerkmale

  Forst
 • Breite

  710

  Serie

  40

  Durchmesser

  22.5

  Tragfähigkeit – LI Single

  161

  Geschwindigkeit – SI

  A8

  Bauart – R/D

  D

  Ausführung – TL/TT

  TT

  Reinforced

  RF

  Sondermerkmale

  Forst
 • Breite

  710

  Serie

  50

  Durchmesser

  30.5

  Tragfähigkeit – LI Single

  175

  Geschwindigkeit – SI

  A8

  Bauart – R/D

  D

  Ausführung – TL/TT

  TL
 • Breite

  710

  Serie

  40

  Durchmesser

  24.5

  Tragfähigkeit – LI Single

  163

  Geschwindigkeit – SI

  A8

  Bauart – R/D

  D

  Ausführung – TL/TT

  TT

  Reinforced

  RF

  Sondermerkmale

  Forst
 • Breite

  710

  Serie

  55

  Durchmesser

  34

  Tragfähigkeit – LI Single

  167

  Geschwindigkeit – SI

  A8

  Bauart – R/D

  D

  Ausführung – TL/TT

  TL

  Reinforced

  RF

  Sondermerkmale

  Forst