• Breite

  750

  Serie

  70

  Durchmesser

  44

  Tragfähigkeit – LI Single

  183

  Geschwindigkeit – SI

  D

  Bauart – R/D

  R

  Ausführung – TL/TT

  TL

  Sondermerkmale

  Very High Flexion
 • Breite

  620

  Serie

  70

  Durchmesser

  26

  Tragfähigkeit – LI Single

  173

  Geschwindigkeit – SI

  A8

  Bauart – R/D

  R

  Ausführung – TL/TT

  TL

  Sondermerkmale

  Very High Flexion; Cyclic Field Operation
 • Breite

  800

  Serie

  70

  Durchmesser

  38

  Tragfähigkeit – LI Single

  187

  Geschwindigkeit – SI

  A8

  Bauart – R/D

  R

  Ausführung – TL/TT

  TL

  Sondermerkmale

  Increased Flexion; Cyclic Field Operation
 • Breite

  800

  Serie

  70

  Durchmesser

  32

  Tragfähigkeit – LI Single

  182

  Geschwindigkeit – SI

  A8

  Bauart – R/D

  R

  Ausführung – TL/TT

  TL

  Sondermerkmale

  Increased Flexion; Cyclic Field Operation
 • Breite

  710

  Serie

  70

  Durchmesser

  42

  Tragfähigkeit – LI Single

  179

  Geschwindigkeit – SI

  D

  Bauart – R/D

  R

  Ausführung – TL/TT

  TL

  Sondermerkmale

  Increased Flexion; High Power
 • Breite

  600

  Serie

  70

  Durchmesser

  30

  Tragfähigkeit – LI Single

  159

  Geschwindigkeit – SI

  D

  Bauart – R/D

  R

  Ausführung – TL/TT

  TL

  Sondermerkmale

  Increased Flexion; High Power
 • Breite

  400

  Serie

  70

  Durchmesser

  20

  Tragfähigkeit – LI Single

  149

  Geschwindigkeit – SI

  A8

  Bauart – R/D

  R

  Ausführung – TL/TT

  TL
 • Breite

  480

  Serie

  70

  Durchmesser

  34

  Tragfähigkeit – LI Single

  143

  Geschwindigkeit – SI

  A8

  Bauart – R/D

  R

  Ausführung – TL/TT

  TL
 • Breite

  420

  Serie

  70

  Durchmesser

  28

  Tragfähigkeit – LI Single

  133

  Geschwindigkeit – SI

  D

  Bauart – R/D

  R

  Ausführung – TL/TT

  TL

  Sondermerkmale

  Progressive Traction
 • Breite

  400

  Serie

  70

  Durchmesser

  18

  Tragfähigkeit – LI Single

  147

  Geschwindigkeit – SI

  A8

  Bauart – R/D

  R

  Ausführung – TL/TT

  TL
 • Breite

  480

  Serie

  70

  Durchmesser

  28

  Tragfähigkeit – LI Single

  140A8 140B

  Geschwindigkeit – SI

  B

  Bauart – R/D

  R

  Ausführung – TL/TT

  TL
 • Breite

  580

  Serie

  70

  Durchmesser

  42

  Tragfähigkeit – LI Single

  158

  Geschwindigkeit – SI

  D

  Bauart – R/D

  R

  Ausführung – TL/TT

  TL
 • Breite

  280

  Serie

  70

  Durchmesser

  18

  Tragfähigkeit – LI Single

  114

  Geschwindigkeit – SI

  A8

  Bauart – R/D

  R

  Ausführung – TL/TT

  TL

  Sondermerkmale

  Orchard & Vineyard
 • Breite

  380

  Serie

  70

  Durchmesser

  24

  Tragfähigkeit – LI Single

  125

  Geschwindigkeit – SI

  A8

  Bauart – R/D

  R

  Ausführung – TL/TT

  TL
 • Breite

  520

  Serie

  70

  Durchmesser

  38

  Tragfähigkeit – LI Single

  150

  Geschwindigkeit – SI

  D

  Bauart – R/D

  R

  Ausführung – TL/TT

  TL
 • Breite

  420

  Serie

  70

  Durchmesser

  24

  Tragfähigkeit – LI Single

  130

  Geschwindigkeit – SI

  A8

  Bauart – R/D

  R

  Ausführung – TL/TT

  TL